Konkurs

Jury

 

 • Prof. dr hab. Benedykt Błoński – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 • Prof. Rolandas Daugela – Vytautas Magnus University 
 • Prof. Milan Kolena – Uniwersity of Performing Arts in Bratislava
 • Prof. dr. hab. Stanisław Krawczyński – Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Halina Rostek, sekretarz

Jury

Konkursu Musica Sacra

 • Prof. dr hab. Izabela Zielecka – Panek – Uniwersytet Śląski
 • Dr hab. Monika Mielko – Remiszewska –prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Krystyna Stańczak – Pałyga – Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

Uczestnictwo w konkursie

Festiwal w roku 2021 odbędzie się w kategoriach:

 • 1. Chóry dziecięce do 16 lat
 • 2. Chóry mieszane
 • 3. Chóry jednorodne (męskie i żeńskie)
 • 4. Zespoły wokalne do 16 osób – męskie, żeńskie i mieszane
 • 5. Chóry seniorów

Chóry przystępujące do festiwalu w wymienionych kategoriach zobowiązane są wykonać maksymalnie 20 minutowy dowolny program. Program można wykonać   a’ cappella lub z towarzyszeniem instrumentów. Nuty programu festiwalowego dołącza się do karty zgłoszenia.Prezentacja festiwalowa oceniana będzie przez jury według następujących kryteriów:

 • technicznych:
  • stopień i trudność utworu
  • dokładność wykonawcza
  • rytmika
  • frazowanie
  • intonacja
 • artystycznych
  • wierność stylistyczna
  • muzykalność
  • sugestywność odtwórcza
  • nowe techniki wykonawcze

Ponadto w dniach od 21.06 do 24.06  o godzinie 16.00 odbędzie się konkurs w kategorii:

 • S. Musica Sacra – dla wszystkich rodzajów chórów

Przesłuchania konkursowe chórów przystępujących do konkursu w kategorii S – Musica Sacra odbywają się w kościele pw św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach Chór zobowiązany jest do wykonania programu muzyki sakralnej – czas prezentacji do 15 minut. Dopuszcza się wykonanie utworów z akompaniamentem.

Nagrody festiwalowe

Grand Prix Festiwalu W kategoriach od 1 do 5 przyznawane są dyplomy:

 • Złoty
 • Srebrny
 • Brązowy

W kategorii S. Musica Sacra – Bursztynowa Aureola św. Piotra Apostoła oraz dyplomy:

 • Złoty
 • Srebrny
 • Brązowy

Archiwum protokołów:

Protokoły MFPCH 2019

Protokoły MFPCH 2018

Protokoły MFPCH 2015

Protokoły MFPCH 2014

Protokoły MFPCH 2013

Protokoły MFPCH 2012

Protokoły MFPCH 2011

Protokoły MFPCH 2010