Konkurs

Jury Konkursu Muzyki Współczesnej

 • Prof. dr hab. Ryszard Zimak – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Przewodniczący Jury
 • Prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Krystyna Stańczak – Pałyga – Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
 • Halina Rostek, sekretarz

Jury Konkursu Musica Sacra

  Uczestnictwo w konkursie

  Konkurs w roku 2019 odbędzie się w kategoriach:

  • 1. Chóry dziecięce do 16 lat
  • 2. Chóry mieszane
  • 3. Chóry jednorodne (męskie i żeńskie)
  • 4. Zespoły wokalne do 16 osób – męskie, żeńskie i mieszane
  • 5. Chóry seniorów

  Chóry przystępujące do konkursu w wymienionych kategoriach zobowiązane są wykonać dowolny program z uwzględnieniem minimum trzech utworów muzyki współczesnej a’ cappella w tym jednego utworu kompozytora polskiego. Nuty programu konkursowego dołącza się do karty zgłoszenia.Wykonanie utworów konkursowych jest oceniane przez jury według następujących kryteriów:

  • technicznych:
   • stopień i trudność utworu
   • dokładność wykonawcza
   • rytmika
   • frazowanie
   • intonacja
  • artystycznych
   • wierność stylistyczna
   • muzykalność
   • sugestywność odtwórcza
   • nowe techniki wykonawcze

  Ponadto odbywa się konkurs w kategorii:

  • S. Musica Sacra – dla wszystkich rodzajów chórów

  Przesłuchania konkursowe chórów przystępujących do konkursu w kategorii S – Musica Sacra odbywają się w kościele pw św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach Chór zobowiązany jest do wykonania programu muzyki sakralnej – czas prezentacji do 10 minut. Dopuszcza się wykonanie utworów z akompaniamentem.

  Nagrody festiwalowe

  Grand Prix Festiwalu W kategoriach od 1 do 5 przyznawane są dyplomy:

  • Złoty
  • Srebrny
  • Brązowy

  W kategorii S. Musica Sacra – Bursztynowa Aureola św. Piotra Apostoła oraz dyplomy:

  • Złoty
  • Srebrny
  • Brązowy

  Protokoły z ostatniego MFPCH 2017:

   Archiwum protokołów:

   Protokoły MFPCH 2015

   Protokoły MFPCH 2014

   Protokoły MFPCH 2013

   Protokoły MFPCH 2012

   Protokoły MFPCH 2011

   Protokoły MFPCH 2010

   Protokoły MFPCH 2015