Konkurs

Jury Konkursu Muzyki Współczesnej

 • Prof. dr hab. Ryszard Zimak – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Przewodniczący Jury
 • Prof. dr hab. Benedykt Błoński – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Stanisław Krawczyński – Akademia Muzyczna  w Krakowie
 • Krystyna Stańczak – Pałyga – Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
 • Halina Rostek, sekretarz

Jury Konkursu Musica Sacra

 • Prof. dr hab. Halina Bobrowicz– Akademia Muzyczna we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Anna Domańska – Akademia Muzyczna w Łodzi
 • Prof. dr hab. Aleksandra Trefon – Paszek – Akademia Muzyczna w Katowicach
 • Ks. kanonik dr Marian Jan Wiettlieb – Proboszcz Parafii  św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach

Uczestnictwo w konkursie

Konkurs w roku 2020 odbędzie się w kategoriach:

 • 1. Chóry dziecięce do 16 lat
 • 2. Chóry mieszane
 • 3. Chóry jednorodne (męskie i żeńskie)
 • 4. Zespoły wokalne do 16 osób – męskie, żeńskie i mieszane
 • 5. Chóry seniorów

Chóry przystępujące do konkursu w wymienionych kategoriach zobowiązane są wykonać dowolny program z uwzględnieniem minimum trzech utworów muzyki współczesnej a’ cappella w tym jednego utworu kompozytora polskiego. Nuty programu konkursowego dołącza się do karty zgłoszenia.Wykonanie utworów konkursowych jest oceniane przez jury według następujących kryteriów:

 • technicznych:
  • stopień i trudność utworu
  • dokładność wykonawcza
  • rytmika
  • frazowanie
  • intonacja
 • artystycznych
  • wierność stylistyczna
  • muzykalność
  • sugestywność odtwórcza
  • nowe techniki wykonawcze

Ponadto odbywa się konkurs w kategorii:

 • S. Musica Sacra – dla wszystkich rodzajów chórów

Przesłuchania konkursowe chórów przystępujących do konkursu w kategorii S – Musica Sacra odbywają się w kościele pw św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach Chór zobowiązany jest do wykonania programu muzyki sakralnej – czas prezentacji do 15 minut. Dopuszcza się wykonanie utworów z akompaniamentem.

Nagrody festiwalowe

Grand Prix Festiwalu W kategoriach od 1 do 5 przyznawane są dyplomy:

 • Złoty
 • Srebrny
 • Brązowy

W kategorii S. Musica Sacra – Bursztynowa Aureola św. Piotra Apostoła oraz dyplomy:

 • Złoty
 • Srebrny
 • Brązowy

Archiwum protokołów:

Protokoły MFPCH 2018

Protokoły MFPCH 2015

Protokoły MFPCH 2014

Protokoły MFPCH 2013

Protokoły MFPCH 2012

Protokoły MFPCH 2011

Protokoły MFPCH 2010