Konkurs

Jury Konkursu Muzyki Współczesnej

 • Prof. dr hab. Ryszard Zimak – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Przewodniczący Jury
 • Prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Halina Rostek, sekretarz

Jury Konkursu Musica Sacra

 • Prof. Rolandas Daugela – Vytautas Magnus University w Kownie
 • Ks. prałat dr Marian Jan Wittlieb, Proboszcz Parafii Św. Piotra Apostoła, Międzyzdroje

Uczestnictwo w konkursie

Konkurs w roku 2019 odbędzie się w kategoriach:

 • 1. Chóry dziecięce do 16 lat
 • 2. Chóry mieszane
 • 3. Chóry jednorodne (męskie i żeńskie)
 • 4. Zespoły wokalne do 16 osób – męskie, żeńskie i mieszane
 • 5. Chóry seniorów

Chóry przystępujące do konkursu w wymienionych kategoriach zobowiązane są wykonać dowolny program z uwzględnieniem minimum trzech utworów muzyki współczesnej a’ cappella w tym jednego utworu kompozytora polskiego. Nuty programu konkursowego dołącza się do karty zgłoszenia.Wykonanie utworów konkursowych jest oceniane przez jury według następujących kryteriów:

 • technicznych:
  • stopień i trudność utworu
  • dokładność wykonawcza
  • rytmika
  • frazowanie
  • intonacja
 • artystycznych
  • wierność stylistyczna
  • muzykalność
  • sugestywność odtwórcza
  • nowe techniki wykonawcze

Ponadto odbywa się konkurs w kategorii:

 • S. Musica Sacra – dla wszystkich rodzajów chórów

Przesłuchania konkursowe chórów przystępujących do konkursu w kategorii S – Musica Sacra odbywają się w kościele pw św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach Chór zobowiązany jest do wykonania programu muzyki sakralnej – czas prezentacji do 10 minut. Dopuszcza się wykonanie utworów z akompaniamentem.

Nagrody festiwalowe

Grand Prix Festiwalu W kategoriach od 1 do 5 przyznawane są dyplomy:

 • Złoty
 • Srebrny
 • Brązowy

W kategorii S. Musica Sacra – Bursztynowa Aureola św. Piotra Apostoła oraz dyplomy:

 • Złoty
 • Srebrny
 • Brązowy

Protokoły z ostatniego MFPCH 2017:

  Archiwum protokołów:

  Protokoły MFPCH 2015

  Protokoły MFPCH 2014

  Protokoły MFPCH 2013

  Protokoły MFPCH 2012

  Protokoły MFPCH 2011

  Protokoły MFPCH 2010

  Protokoły MFPCH 2015